I karriären

Hur förhandlar jag upp min lön?

Att våga prata om lön är en stor del av att skapa en god företagskultur, ändå är det många som drar sig för det. Din lön och dina förmåner på företaget är trots allt något som ska inspirera dig till både engagemang och prestation. Därför är det viktigt för både dig och din arbetsgivare att du känner dig nöjd med din lönenivå. Om du inte gör det, är det kanske dags att du tar upp det till diskussion. Vi tipsar om hur du förbereder dig och lägger upp lönesamtalet!

Vad är bra att ta upp när jag förhandlar om min lön?

Ta tillfället i akt, presentera under lönesamtalet hur du bidragit i din roll och varit/är viktig för organisationen. Kom med konkreta exempel på hur du utvecklats och visa även på resultat om du har det. Andra förhandlingsargument kan vara:

Allt ovan är bra saker att förmedla till din lönesättande chef. Var stolt över dina insatser och lyft dessa i samtalet!

Tips! Passa på att berätta hur du tänker kring din egen utveckling och framtid på företaget under förhandlingen, det visar att du är engagerad.

Hur ofta ska ett lönesamtal äga rum?

Ofta ligger ett medarbetarsamtal till grund för lönesamtalet, vanligen i samband med lönerevisionen. Tidpunkten och strukturen för samtal och lönerevision varierar dock från företag till företag. Fråga din chef om vad som gäller för just dig.

Ska lönen höjas varje år?

För företag som omfattas av kollektivavtal är det avtalet som styr på vilka sätt som en lönerevision ska genomföras. Ofta är det en gång per år som gäller. I vissa kollektivavtal fördelas också löneökningen individuellt beroende på prestation.

Som konsult på Academic Work styrs storleken på det gemensamma löneutrymmet, som lönerevisionen bygger på, utifrån vad arbetstagarna (fackförbunden) och arbetsgivarparterna (vi i bemanningsbranschen) kommit överens om i kollektivavtalsförhandlingarna.

Läs om certifiering, auktorisation och kollektivavtal på Academic Work.

Det kan vara bra att veta att dina möjligheter att påverka lönen i en löneförhandling i samband med lönerevision kan vara något begränsade. Givet att du inte har bytt tjänst kan det många gånger vara utmanande att förhandla till sig en högre löneökning än vad kollektivavtalet ger utrymme för. Tyngdpunkten på din löneförhandling bör därför läggas inför att du tackar ja till en tjänst och meddelar löneanspråk, det är ofta då du har störst möjligheter att påverka lönenivån.

Vad gör jag om vi inte kommer överens i löneförhandlingen?

Målet med löneförhandlingar bör alltid vara att båda parterna ska vara nöjda. Men vid vissa löneförhandlingar är det tuffare att nå en överenskommelse än andra. Om du inte är nöjd, fråga din lönesättande chef: Vad ligger bakom beslutet? Vad krävs för att nå den önskade nivån i framtiden? Om intressant, lyft även om det finns förmåner som intresserar dig mer än lön, såsom tjänstebil eller fler semesterdagar.

Kommer ni inte överens och ”trampar vatten” i förhandlingen kan du i slutändan tvingas ställa dig frågan hur viktig lönen är för dig. Störst möjligheter till att öka din lön har du i samband med att du byter tjänst. Är lönen avgörande för huruvida du vill vara kvar i din nuvarande tjänst eller är det dags för nya utmaningar?

Lycka till!

Läs även: Hur bemöter jag rekryterarens frågor om lön?

Så besvarar du frågan om löneanspråk
Tipsa en vän!