Utveckla kompetens

Mycket på en arbetsplats kan kopieras, men inte människorna. Företag som inte arbetar strategiskt för att säkerställa att de har rätt person på plats vid rätt tidpunkt, kommer inte ha den kompetens som krävs för att vara konkurrenskraftiga på sikt.

Kontakta oss

En undersökning utförd av Svenskt Näringsliv visar att 7 av 10 rekryterande företag 2018 haft svårigheter att hitta den kompetens som behövs, en ökning från tidigare år (5 av 10, 2014). Det har alltså aldrig varit så utmanande som nu att hitta personal med rätt kompetens. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt kompetens genom våra Talangprogram men också utveckla kompetens som inte går att få tag på genom vår skola AW Academy.

Talangprogram

Genom skräddarsydda talangprogram där våra konsulter varvar praktiskt arbete med utbildningsinsatser, förser vi våra kunder med rätt kompetens. Ett talangprogram skräddarsys efter kundens behov och består av olika delar:

  1. Skapa rätt programupplägg
  2. Marknadsföra och attrahera till programmet
  3. Hitta och tillsätta rätt kandidater
  4. Följa upp och förvalta investeringen

För att skapa rätt programupplägg anpassat efter varje kunds unika behov, börjar vi alltid med en grundlig behovsanalys där vi identifierar vilka kompetenser och upplägg som efterrsöks. Academic Work hjälper därefter till med marknadsföring av programmet, för att säkerställa att vi når ut och attraherar rätt målgrupp. Därefter ansvarar Academic Work för att hitta och tillsätta rätt person samt följer upp och förvaltar talangprogrammet. För att säkerställa hög kvalitet genomförs kontinuerligt utvecklingsarbete under programmets gång, med fokus på att ständigt optimera programinnehållet.

Referenscase

Våra talangprogram har hjälpt många arbetsgivare utveckla rätt kompetens för att öka kvalitet, effektivitet och lönsamhet. En av våra kunder är en av Sveriges stora myndigheter, med behov av att säkerställa den kompetens som krävs för att kunna nå myndighetens strategiska mål, både idag och i framtiden. En kombination av hög arbetsbelastning, brist på personal, behov av konsultoptimering och bristande erfarenhet om talangprogram resulterade i att myndigheten var i behov av hjälp av en aktör med kunskap och erfarenhet på området. Vi på Academic Work tog fram en attraktiv programlösning anpassad efter myndighetens behov, utformad och förvaltad av Academic Work med fokus på att lösa såväl kortsiktiga som långsiktiga kompetensbehov. Academic Work ansvarar för rekrytering av konsulter till programmet, förberenade utbildning av berörda chefer på myndigheten, on-boarding och regelbunden coachning för konsulterna under programmets gång. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet genom hela programmet genomförs även kontinuerligt utvecklingsarbete under programmets gång, med fokus på att optimera programinnehållet. Programmet möjliggör utveckling av rätt kompetens och därigenom skapa rätt förutsättningar för att uppnå strategiska mål.

AW Academy företagsklasser

Som ett steg i att försöka råda bot på kompetensbristen inom branscher så som IT och teknik startade Academic Work skolan AW Academy. AW Academy ger programdeltagarna rätt förutsättningar att bli framgångsrika inom de områden där det annars är så svårt att hitta medarbetare. Sedan starten har 700 konsulter examinerats via AW Academys Accelerated Learning Programs i Sverige och Finland.

AW Academy erbjuder företagsspecifika klasser för dig som vill skräddarsy ett program efter ert specifika behov. På bara tolv veckor utbildas konsulter till produktiva medarbetare som kan bidra i verksamheten från första arbetsdagen. Detta tack vare praktiskt lärande i högt tempo, samarbeten i team och ständig feedback. 

Läs mer om AW Academy
Tipsa en vän!