Medarbetarplan

Att de flesta företag har en affärsplan är mer eller mindre självklart, men har ni en medarbetarplan, en People Plan? I er People Plan sätter ni strategin för vad ni behöver göra i dag för att ha rätt kompetens i morgon.

Skapa en medarbetarplan

Konkurrensutsatt marknad

1,6 miljoner människor förväntas lämna arbetslivet fram till 2025, däribland var tredje chef. På varje nyutexaminerad IT-utvecklare går det fyra jobb och redan nu saknas 60 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. I dag går dessutom allt i en organisation att kopiera utom en enda sak – människorna. Medarbetarna är med andra ord den mest unika konkurrensfaktorn som finns. Att attrahera, engagera och utveckla rätt människor är dessutom ett av de bästa sätten att uppnå önskad kvalité, effektivitet och lönsamhet som företag.

Vad är en People Plan?

För att nå målen i er affärsplan behöver ni ha engagerade medarbetare som har kunskap, kompetens och motivation att möta företagets behov såväl idag som i framtiden. Genom vår tjänst People Plan hjälper våra experter inom kompetensplanering er att utforma en strategisk plan för kompetensförsörjning innehållande konkreta actions för att lyckas attrahera, utveckla och engagera de medarbetare ni behöver imorgon. Detta görs genom utbildningar, workshops, analys och rådgivning.

Varför behöver ni en people plan?

För att nå målen i er affärsplan behöver ni ha engagerade medarbetare som har rätt kompetens och motivation att möta företagets behov – såväl idag som i framtiden. En People Plan hjälper er förstå vilken kunskap eller utbildning era medarbetare behöver för att uppnå detta. På Academic Work har vi över 20 års kunskap om young professionals, en målgrupp som ställer allt högre krav på dagens arbetsgivare. Genom vår tjänst People Plan hjälper våra experter inom kompetensplanering er att utforma en strategisk plan för kompetensförsörjning innehållande konkreta actions för att lyckas attrahera, utveckla och engagera de medarbetare ni behöver imorgon. Detta görs genom utbildningar, workshops, analys och rådgivning.

Tipsa en vän!